Llicències

Temporada 2023

Vigència de les llicències
De l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023.

Plaços de tramitació
Renovació clubs i entrenadors
Del 7 de novembre de 2022 al 17 de novembre de 2022.

Renovació atletes i jutges
Del 28 de novembre de 2022 al 15 de desembre de 2022.

Altes atletes, clubs, entrenadors i jutges
En qualsevol moment, però sempre 7 dies abans del tancament de les inscripcions de la competició en la qual es desitgi participar.

Reglaments
» Reglament General de Llicències
» Procediment de tramitació de llicències 2023

Tràmits llicències Autonòmiques
 Formulari Alta-Renovació llicència autonòmica de Club
 Formulari Alta-Renovació llicència d’Equip Esportiu Escolar
 Formulari Alta-Renovació llicència autonòmica d’Atleta
 Formulari Alta-Renovació llicència autonòmica d’Entrenador
 Formulari Alta-Renovació llicència autonòmica de Jutge

Tràmits llicències Nacionals
Alta-Renovació llicència Nacional de Club
Alta llicència Nacional d’Entrenador, Jutge o Atleta
Renovació llicència Nacional d’Entrenador, Jutge o Atleta


+ Informació i consultes
Responsable de llicències
Mateo Domínguez Fuentes
+34 650 422 174
mdominguez@faib.es
Cercador de llicències – FAIB