MOTORISA | Renault Trucks T, camión del año en España 2014

Llicències

Terminis i Procediments de tramitació de llicències temporada 2021

La FAIB assumeix íntegrament la normativa de llicències de la RFEA ( circular 185/2020) en tots aquells aspectes que no estiguin específicament regulats per la FAIB en relació amb la seva àrea de competència. La forma de tramitació d’atletes independents autonòmics, jutges autonòmics, entrenadors autonòmics i clubs autonòmics serà via emplenament del formulari de llicència de la web de la FAIB. En el cas de llicències Nacionals la tramitació serà via emplenament del document de llicència de la RFEA. La informació detallada de tots els procediments necessaris, terminis i quotes estan disponibles en els respectius reglaments de llicències (apartat Reglaments d’aquesta pàgina).

Vigència de les llicències
De l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021

Plaços de tramitació
Renovació Clubs i Entrenadors

El 5 de novembre de 2020 al 16 de novembre de 2020.

Renovació Atletes i Jutges
Del 25 de novembre de 2020 al 10 de desembre de 2020.

Altes Atletes, Clubs, Entrenadors i Jutges
En qualsevol moment.

Reglaments
Procediments, informació detallada, terminis i quotes
Reglament de Llicències Clubs-Entrenadors
Reglament de Llicències Jutges-Atletes

Tràmits llicències Autonòmiques
Formulari Alta-Renovació llicència autonòmica de Club
Formulari Alta-Renovació llicència d’Equip Esportiu Escolar
Formulari Alta-Renovació llicència autonòmica d’Atleta
Formulari Alta-Renovació llicència autonòmica d’Entrenador
Formulari Alta-Renovació llicència autonòmica Jutge

Tràmits llicències Nacionals
RFEA-Alta-Renovació llicència de Club
RFEA-Alta llicència d’Entrenador, Jutge o Atleta
RFEA-Renovació llicència d’Entrenador, Jutge o Atleta

+ Informació i consultes
Responsable de llicències
Mateo Domínguez Fuentes
+34 650 422 174
mdominguez@faib.es
Cercador de llicències – FAIB


Anexes
Manual SDP RFEA (FAIB)