Assegurances

Llicències Trail Running-TBAL Nacional han de seguir el protocol de la RFEA: https://www.rfeacontent.es/trailrunning/3_licencia.htm

Observacions

S’haurà de comunicar immediatament a Allianz l’ocurrència de l’accident. Com a màxim, en el termini de 7 dies, però mai passat aquest termini.

L’assistència mèdica es prestarà en els Centres del Quadre Mèdic de Allianz.

Qualsevol prestació d’assistència sanitària ha de ser autoritzada prèviament per Allianz.

Només en cas d’Urgència Vital es podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Una vegada superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre concertat.

En els supòsits que no es rebi el comunicat d’accident degudament emplenat dins del termini indicat, no s’hagi donat autorització específica per part de Allianz per l’assistència, o es romangui en Centre No Concertat després de la primera assistència en casos d’urgència vital, el cost de la prestació sanitària serà a càrrec de l’assegurat, segons s’indica en la pòlissa de l’assegurança. Ni la Companyia Asseguradora ni la FAIB es fan responsables dels possibles costos de la prestació sanitària que puguin ocasionar-se per l’incompliment del protocol de comunicació d’accident descrit anteriorment.

Serà motiu de tancament de l’expedient del Sinistre i per tant no continuïtat de tractament, si durant la baixa medica esportiva el lesionat realitza activitat esportiva, mancant de cobertura els accidents posteriors que poguessin produir-se sense estar d’alta medica per un accident anterior.

S’exclouen les conseqüències, agreujaments o situacions relacionades amb les malalties, lesions o minusvalideses preexistents, tant físiques com psíquiques.