Actes d’Acords

Actes Assamblea

TIPUS DATA ACTA

Assamblea Ordinaria 2019

08/02/2020

Assamblea Ordinaria 2018

26/01/2019

Assamblea Extraordinaria 2018

08/10/2018

Assamblea Ordinaria 2017

03/02/2018

Actes Junta Directiva

DATA ACTA

13/01/2020

18/01/2018

07/10/2019

09/01/2019

24/09/2018

18/12/2019

14/12/2018

22/04/2020