Manual d’identitat corporativa

El present manual, destinat a clubs i altres entitats que necessitin fer servir el logotip de la FAIB, és un document marc de com i de quina manera s’ha de fer servir el logotip de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears als medis i circumstàncies en les quals es requereixi. A continuació es detalla un breu resum en forma de taula de les situacions més quotidianes i les pàgines del manual on es pot trobar la informació relacionada:

Incloure el logotip de la FAIB a un cartell informatiu sobre una competició autorizada per la FAIBPàgines 7, 11, 12 i 14
Incloure el logotip de la FAIB a la web del meu clubPàgines 3, 7, 11 i 12
Incloure el logotip de la FAIB a un comunicat oficial del meu clubPàgines 3, 7, 11 i 12

Manual d’identitat corporativa: