Economia i Pressupostos

TipusAnyDocument
Contractes amb les Administracions públiques2018https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/contractes-adm-pub/Contractes-Adm-Pub-2018.pdf
Contractes amb les Administracions públiques2019https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/contractes-adm-pub/Contractes-Adm-Pub-2019.pdf
Contractes amb les Administracions públiques2020https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/contractes-adm-pub/Contractes-Adm-Pub-2020.pdf
Convenis amb les Administracions públiques2018https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/convenis-adm-pub/Convenis-Adm-Pub-2018.pdf
Convenis amb les Administracions públiques2019https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/convenis-adm-pub/Convenis-Adm-Pub-2019.pdf
Convenis amb les Administracions públiques2020https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/convenis-adm-pub/Convenis-Adm-Pub-2020.pdf
Subvencions rebudes de les Administracions públiques2018https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/subvencions-adm-pub/Subvencions-Adm-Pub-2018.pdf
Subvencions rebudes de les Administracions públiques2019https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/subvencions-adm-pub/Subvencions-Adm-Pub-2019.pdf
Subvencions rebudes de les Administracions públiques2020https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/subvencions-adm-pub/Subvencions-Adm-Pub-2020.pdf
Presuposts2018https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/pressuposts/Pressupost-2018.pdf
Presuposts2019https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/pressuposts/Pressupost-2019.pdf
Presuposts2020https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/pressuposts/Pressupost-2020.pdf
Exercicis Econòmics2018https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/ex-econ/Ex-Econ-2018.pdf
Exercicis Econòmics2019https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/ex-econ/Ex-Econ-2019.pdf
Exercicis Econòmics2020https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/ex-econ/Ex-Econ-2020.pdf
Contractes amb les Administracions públiques2021https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/contractes-adm-pub/Contractes-Adm-Pub-2021.pdf
Convenis amb les Administracions públiques2021https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/convenis-adm-pub/Convenis-Adm-Pub-2021.pdf
Exercicis Econòmics2021https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/ex-econ/Ex-Econ-2021.pdf
Presuposts2021https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/pressuposts/Pressupost-2021.pdf
Subvencions rebudes de les Administracions públiques2021https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/subvencions-adm-pub/Subvencions-Adm-Pub-2021.pdf
Contractes amb les Administracions públiques2022https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/contractes-adm-pub/Contractes-Adm-Pub-2022.pdf
Convenis amb les Administracions públiques2022https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/convenis-adm-pub/Convenis-Adm-Pub-2022.pdf
Exercicis Econòmics2022https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/ex-econ/Ex-Econ-2022.pdf
Presuposts2022https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/pressuposts/Pressupost-2022.pdf
Subvencions rebudes de les Administracions públiques2022https://www.faib.es/arxius/documents/FAIB/transparencia/economia-pressupostos/subvencions-adm-pub/Subvencions-Adm-Pub-2022.pdf