Assegurances

Darrera modificació: 13/01/2021

Pòlisses

Pòlissa accidents Pista, Cros, Ruta
Pòlissa accidents Trail
Pòlissa Assegurança Responsabilitat Civil de la FAIB

Protocol d'actuació

Llicències Trail Running-TBAL Nacional han de seguir el protocol de la RFEA: https://www.rfea.es/trailrunning/3_licencia.htm

Protocol d’actuació en cas d’accident (segons indicacions d’Allianz)

Passos a seguir per l’accidentat:

1. Contactar amb Allianz: 913 343 293

2. Facilitar a l’operador les següents dades:
– Prenedor de l’Assegurança: Federació d’Atletisme de les Illes Balears.

– N. de pòlissa: 044421194 (per llicències nacionals i autonómiques IB-no trail) – 044432641 (per llicències autonòmiques BR-trail).
– Dades personals de l’accidentat.

– Núm. de llicència (es pot consultar en www.llicencies.faib.es).
– Lloc de l’accident.
– Data de l’accident.
– Descripció de l’accident.
– Activitat realitzada en el moment de l’accident (entrenament, competició…).

3. Amb aquesta informació, Allianz facilitarà a l’accidentat un n. d’expedient que l’accidentat haurà de guardar. Allianz tambè facilitarà les dades i la ubicació del Centre del Quadre Mèdic més adequat tenint en compte les lesions sofertes.

4. En un termini màxim de 7 dies després de rebre l’assistència, enviar un email a la FAIB (faib@faib.es) indicant les següents dades:
– N. d’expedient facilitat per Allianz: 

– Nom:
– Cognoms:
– Data naixement:
– Núm. de llicència (es pot consultar en www.llicencies.faib.es):
– Domicili:
– DNI:
– CP:
– Població:
– Email:
– Telèfon:
– Lloc de l’accident:
– Data de l’accident:
– Descripció de l’accident (indicar esquerra o dreta):
– Activitat realitzada en el moment de l’accident (entrenament, competició…):

Amb aquestes dades proporcionades, la FAIB remetrà a l’accidentat un comunicat d’accident que aquest haurà d’enviar a Allianz a la direcció d’email asistenciacolectivos.es@allianz.com

5. En el cas de requerir assistència mèdica, consultes, proves o rehabilitació successiva se sol·licitarà en el número de telèfon 913 343 293. Allianz facilitarà l’autorització, si escau, directament a l’accidentat i/o al Centre Mèdic segons els casos.

Observacions

L’assistència mèdica es prestarà en els Centres del Quadre Mèdic de Allianz.

Qualsevol prestació d’assistència sanitària ha de ser autoritzada prèviament per Allianz.

Només en cas d’Urgència Vital es podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Una vegada superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre concertat.

En els supòsits que no es rebi el comunicat d’accident degudament emplenat dins del termini indicat, no s’hagi donat autorització específica per part de Allianz per l’assistència, o es romangui en Centre No Concertat després de la primera assistència en casos d’urgència vital, el cost de la prestació sanitària serà a càrrec de l’assegurat, segons s’indica en la pòlissa de l’assegurança. Ni la Companyia Asseguradora ni la FAIB es fan responsables dels possibles costos de la prestació sanitària que puguin ocasionar-se per l’incompliment del protocol de comunicació d’accident descrit anteriorment.

Serà motiu de tancament de l’expedient del Sinistre i per tant no continuïtat de tractament, si durant la baixa medica esportiva el lesionat realitza activitat esportiva, mancant de cobertura els accidents posteriors que poguessin produir-se sense estar d’alta medica per un accident anterior.

S’exclouen les conseqüències, agreujaments o situacions relacionades amb les malalties, lesions o minusvalideses preexistents, tant físiques com psíquiques.