Nova lley de Protecció i Tractament de Dades Personals (RGPD)

En compliment de la nova Reglamentació Europea de Dades de caràcter personal és condició necessària i indispensable que les persones físiques (Atletes, Entrenadors, Jutges i Representants d’Atletes) autoritzin a la RFEA i a les respectives Federacions Autonòmiques el tractament de dades personals en l’interès legítim de funcionament de la pròpia Federació. Sense aquesta autorització la RFEA i les respectives federacions autonòmiques no podran validar la llicència per a la temporada 2018-2019.

El procediment a seguir és el següent (tant renovacions com altes noves):

1. Signatura del document de la llicència federativa: consultar als responsables dels clubs.
2. Emplenar el formulari de 🔗Consentiment de Tractament de Dades Personals.
3. Rebreu un correu de confirmació de recepció de la sol·licitud.
4. A partir del 15 d’octubre rebreu un segon correu amb la Llei de Privadesa de la RFEA i mitjançant acceptació de les condicions indicades en el correu s’autoritzarà a la RFEA i a les federacions autonòmiques a la tramitació de la llicència.

Aquest procés només s’haurà de realitzar una vegada, tal i com es recull en la normativa de la RGPD.

Info. complementària:

📋 Circular FAIB 31-2018
🔗 RFEA-Formatos de licencia
📋 RFEA-Reglamentos de licencias 2018/2019

ℹ️ Per dubtes o + info.: faib@faib.es